BrandDance

Tiêu điểm

Bài viết của Richard Moore Associates

No Logo được xếp vào loại best seller do tác giả Naomi Klein viết năm 2000. Cuốn sách được viết chỉ ít lâu sau cuộc biểu tình rầm rộ của khoảng 40.000 người chống toàn cầu hóa bên ngoài Hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tại Seattle (Hoa Kỳ) năm 1999. Vốn là nhà hoạt động xã hội nổi…

7-14-Agriculture-Image-R2

Nông nghiệp: Hàng hoá hay Thương hiệu?

Đăng ngày 17 tháng 07 năm 2014

Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu

Năm qua, hàng ngàn hecta đất nông nghiệp Việt Nam đã được chuyển đổi từ lúa gạo sang các loại cây trồng khác phù hợp với điều kiện từng địa phương. Đây là một phần của dự án chính phủ nhằm tái…

indepth

Nói theo cách của bạn. Hỏi theo cách của tôi

Đăng ngày 7 tháng 07 năm 2014

Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu

Phỏng vấn chuyên sâu (In-depth interview – IDI) là phương pháp nghiên cứu thị trường để khai thác insights (suy nghĩ, chia sẻ, quan điểm) của khách hàng. Hiểu rộng hơn, IDI chính là khả năng và kỹ năng giao tiếp…

tomato-ketchup-message-in-a-bottle-small-76652

Hãy biết hoài nghi tất cả

Đăng ngày 30 tháng 06 năm 2014

Truyền thông Thương hiệu

Con gái: Câu châm ngôn ba thích nhất là gì? Karl Marx: Hãy biết hoài nghi tất cả Thông điệp Marx muốn gửi con gái: con hãy biết lắng nghe không chỉ bằng sự cầu thị của con tim mà cả bằng sự sáng suốt khôn ngoan…

marketing-vs-branding

Cái kết của “Marketing” tại Procter & Gamble

Đăng ngày 3 tháng 07 năm 2014

Bài viết sưu tầm

Chức danh thay đổi phản ánh tầm nhìn xa hơn cho vị trí marketing được tái cấu trúc. Cái kết của marketing, như chúng ta biết, đã chính thức xảy ra vào ngày hôm nay tại…