BrandDance

Tiêu điểm

Bài viết của Richard Moore Associates

Trong số các thành tố về ngôn ngữ và hình ảnh mà thương hiệu sử dụng để truyền thông trên thị trường, typography (nghệ thuật đồ hoạ chữ) là một trong những thành tố quan trọng nhất. Điều đáng ngạc nhiên là nhiều thương hiệu không sử dụng hiệu quả thành tố này trong hoạt động truyền thông. Typography cũng…

abracadabra-radio-para-boletin

Câu thần chú thương hiệu

Đăng ngày 27 tháng 11 năm 2014

Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu

Một thương hiệu muốn khác biệt cần có một Big Idea (một ý tưởng lớn). Nhiều thương hiệu đi qua một quãng đường dài nhìn lại vẫn không thể mô tả rõ ràng bức chân dung của họ thuộc thể loại trường…

db888739ac7bfa022719cbd9d0524711

Mở rộng Thương hiệu và Phá vỡ những quy luật

Đăng ngày 19 tháng 11 năm 2014

Cơ cấu Quan hệ Thương hiệu

Những thương hiệu mạnh phát triển không chỉ trong sản lượng phân phối và sản phẩm tiêu thụ, mà còn trong sự đa dạng về sản phẩm và dịch vụ. Khi sự đa dạng về sản phẩm bắt đầu vượt qua những gì…

Coke1

Yêu nước hay yêu tiền?

Đăng ngày 10 tháng 11 năm 2014

Câu chuyện thương hiệu

Gắn hai chữ yêu nước vào hình ảnh một thương hiệu không chỉ có Trung Nguyên xứ ta làm. Coca đã từng làm và họ đã  làm rất thành công. Câu nói “Nước Mỹ, Dân chủ và Coca” đã trở nên thông dụng…

6a00d8351b44f853ef010536a1c73e970c

Thương hiệu mạnh hay sản phẩm mạnh?

Đăng ngày 9 tháng 12 năm 2014

Bài viết sưu tầm Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu

Nhận thức đôi khi không chỉ chiếm nửa cuộc chiến mà là cả cuộc chiến. Trong cộng đồng marketing có 2 trường phái đối lập nhau. Một nhóm cho rằng sản phẩm quan trọng…