Tiêu điểm

BrandShare Videos

Phát triển bộ nhân diện thương hiệu khác biệt, nhất quán là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp, nhưng để bộ nhận diện đó có thể “trường tồn” với thời gian là một nghệ thuật. Nghệ thuật đó được chúng tôi gọi là “Tư duy Thương hiệu Tích hợp” – một phương pháp tư duy được nghiên cứu và chia sẻ bởi ông Richard Moore – Chủ tịch kiêm Giám đốc Ý tưởng của Công ty Quốc tế về Tư vấn Chiến lược Thương hiệu – Richard Moore Associates.


Thảo luận

BrandDance toàn quyền biên tập, xóa hoặc đăng lại nội dung bình luận.
Độ dài tối đa của bình luận là 500 từ.