Tiêu điểm

Nghiên cứu Thương hiệu

Tư duy Thương hiệu Tích hợp (IBT)

Đăng ngày 24 tháng 05 năm 2023

Bảo vệ & Lưu giữ Thương hiệu, Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu, Nghiên cứu Thương hiệu

Định luật vật lý cho thấy vạn vật có lên rồi có xuống.. Ở chiều ngược lại, trong kinh tế, với kinh nghiệm cá nhân qua 7 cuộc đại suy thoái trong suốt hơn 50 năm qua, tôi nhận ra rằng sau những giai đoạn…

ESG là gì và ta có thể ứng dụng ESG cho thương hiệu như thế nào

Đăng ngày 25 tháng 11 năm 2021

Nghiên cứu Thương hiệu

ESG từ thuật ngữ viết tắt của Environmental, Social & (Corporate) Governance, tạm dịch là Môi Trường, Xã Hội & Quản Trị Doanh Nghiệp, là một bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển…

Tư duy Thương hiệu Tích hợp Nâng cấp Hình Ảnh Thương Hiệu Như Thế Nào?

Đăng ngày 11 tháng 11 năm 2021

Nghiên cứu Thương hiệu

Mới đây, Richard Moore Associates đã mở rộng và tái tổ chức lại phương pháp xây dựng thương hiệu thành một định nghĩa mang tên Tư Duy Thương Hiệu Tích Hợp (Integrated Brand Thinking). Vậy phương pháp này là gì…

Nhận thức chi phối thực tế

Đăng ngày 12 tháng 02 năm 2018

Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu, Nghiên cứu Thương hiệu

Điều vô lý vẫn tồn tại. Chân lý chưa bao giờ là đúng cho tất cả. Sự thật là khái niệm tương đối. Và thành công thường đến với những người hiểu những điều này. Tất cả xuất phát từ nguyên lý của…

Thời đại của Nghệ thuật Tạo từ tại Việt Nam?

Đăng ngày 10 tháng 10 năm 2017

Bảo vệ & Lưu giữ Thương hiệu, Nghiên cứu Thương hiệu, Truyền thông Thương hiệu

“Nghệ thuật tạo từ”, hay wordmanship trong tiếng Anh là một từ không tồn tại trong từ điển. Tôi đã tạo ra nó cho bài viết này. Nhờ người biên dịch mà các bạn có thể hiểu nó bằng tiếng Việt, mặc dù…