Tiêu điểm

Giới thiệu ESGPath

ESGPath #6: Đằng sau chữ “S”

Đăng ngày 14 tháng 12 năm 2022

Giới thiệu ESGPath

***(English version is below)*** Đằng sau Chữ “S” Bản tin ESGPath số #6 của chúng tôi tập trung vào yếu tố Xã hội (Social) trong cụm ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) – chủ đề đã bắt đầu thu hút…

ESGPath #5: Greenwashing

Đăng ngày 12 tháng 08 năm 2022

Giới thiệu ESGPath

***(English version is below)*** Tẩy xanh là một hoạt động gian dối được thực hiện bởi các doanh nghiệp, những đơn vị tuyên bố đang tiến hành công việc của họ theo cách thân thiện với môi trường, trong khi…

ESGPath #4: ESG và Kế hoạch Hành động Quốc gia về Thực hành Kinh doanh Có Trách nhiệm tại Việt Nam (NAP)

Đăng ngày 6 tháng 07 năm 2022

Giới thiệu ESGPath

***(English version is below)*** Bản tin ESGPath số #4 tập trung mô tả Kế hoạch Hành động Quốc gia của Việt Nam nhằm mở rộng các hoạt động ESG trên toàn quốc. Bản tin được thực hiện bởi Luật sư Nguyễn Hưng…

ESGPath #3: Sức mạnh của Thiết kế Thương hiệu & Câu chuyện Thương hiệu Tích hợp ESG

Đăng ngày 23 tháng 03 năm 2022

Giới thiệu ESGPath

***(English version is below)*** Giờ đây, hơn bao giờ hết, việc tích hợp ESG hiệu quả vào trong thiết kế thương hiệu không đơn giản chỉ là một lựa chọn. Để đảm bảo duy trì sự thích ứng…

ESGPath #2: 05 bước để có một Chiến lược Thương hiệu tích hợp ESG mạnh mẽ

Đăng ngày 25 tháng 01 năm 2022

Giới thiệu ESGPath

***(English version is below)*** Mặc dù phát triển bền vững không phải là một chủ đề mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc lồng ghép và tích hợp chính sách cũng như các tiêu…