Tiêu điểm

Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu

Tư duy Thương hiệu Tích hợp (IBT)

Đăng ngày 24 tháng 05 năm 2023

Bảo vệ & Lưu giữ Thương hiệu, Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu, Nghiên cứu Thương hiệu

Định luật vật lý cho thấy vạn vật có lên rồi có xuống.. Ở chiều ngược lại, trong kinh tế, với kinh nghiệm cá nhân qua 7 cuộc đại suy thoái trong suốt hơn 50 năm qua, tôi nhận ra rằng sau những giai đoạn…

Chiến lược định vị ngày nay có mới?

Đăng ngày 8 tháng 07 năm 2019

Bước nhảy Đầu tiên, Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu

Không có gì mới dưới ánh nắng mặt trời! Chiến lược định vị thương hiệu ngày nay có gì cập nhật hơn so với khái niệm gốc xuất hiện đầu tiên năm 1972? Không có gì mới dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng…

Branded-related Content và vai trò của Chiến lược thương hiệu

Đăng ngày 20 tháng 08 năm 2018

Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu, Truyền thông Thương hiệu

“Người được tuyển vào làm content, nhưng với một định hướng thương hiệu không rõ ràng rất khó để làm đúng làm hay, hơn nữa áp lực dành cho những bài quảng cáo trực tiếp đang làm mòn ý chí người sáng…

Brand memory – ký ức thương hiệu.

Đăng ngày 9 tháng 08 năm 2018

Các Bài viết khác về Xây dựng Thương hiệu, Câu chuyện thương hiệu, Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu

Thương hiệu có nhiều cách để khách hàng mục tiêu nhớ đến mình. Nhớ đến trong tỉnh táo hoặc nhớ đến trong vô thức. Miễn là luôn được nhớ đến. Có nhớ đến mới hy vọng mua và sử dụng. Một trong những…

Hôn nhân và copywriting

Đăng ngày 17 tháng 07 năm 2018

Các Bài viết khác về Xây dựng Thương hiệu, Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu

Copywriting (viết nói chung) có các giai đoạn khác nhau liên quan đến trạng thái tâm lý và hiệu quả thực hành của người viết. Nó cũng khá giống như các giai đoạn của hai người từ quen nhau, yêu nhau và các…

1 2 3 25