Tiêu điểm

Giới thiệu ESGPath

***(English version is below)***

Đằng sau Chữ “S”

Bản tin ESGPath số #6 của chúng tôi tập trung vào yếu tố Xã hội (Social) trong cụm ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) – chủ đề đã bắt đầu thu hút sự chú ý từ năm 2006 khi Liên hợp quốc công bố báo cáo có tựa đề “Ai quan tâm, người đó chiến thắng”. Song vào thời điểm đó, ESG chủ yếu chỉ để phục vụ trong lĩnh vực tài chính. Hiện nay, ESG đang trở thành mối quan tâm ngày càng tăng của nhiều người tiêu dùng mỗi khi quyết định lựa chọn một thương hiệu.

Giống như 2 khía cạnh còn lại của ESG, các thương hiệu đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến yếu tố xã hội bởi điều này mang lại lợi ích cho cả cộng đồng và thương hiệu. Thậm chí, thương hiệu còn được hưởng lợi nhiều hơn nếu các hoạt động ESG liên quan chặt chẽ với chiến lược hình ảnh độc đáo của thương hiệu. Chính vì vậy, hãy tìm hiểu thêm cách bạn có thể áp dụng các hoạt động Xã hội trong ESGPath số này.

Để đọc toàn bài viết, vui lòng truy cập:
RMA_ESGPath_Vol6_VN

———————————————————————

“S” under the Spotlight

Our 6th newsletter focuses on the middle aspect of the ESG trio of Environment, Society and Governance practices that began gaining attention around the time of a 2006 United Nations report named “Who Cares Wins.” At that time aimed at the financial markets, ESG today has become the growing concern of consumers who expect more from their brands.

Like the other two ESG practices, brands that care about the society they work within benefit not only society, but themselves. When ESG practices relate closely with a brand’s unique brand image strategy, they benefit even more. Learn more about how you can use Society practices in this issue of ESGPath.

To read full article, please click:
RMA_ESGPath_Vol6_EN

# # #

Richard Moore Associates (www.RmooreA.com) – Công ty Tư vấn tiên phong ứng dụng Tư duy Thương hiệu Tích hợp trong xây dựng chiến lược và truyền thông thương hiệu, với hơn 40 năm giúp khách hàng xây dựng bản sắc thương hiệu mạnh mẽ thông qua chiến lược khác biệt hóa và sáng tạo xuất sắc.


Thảo luận

BrandDance toàn quyền biên tập, xóa hoặc đăng lại nội dung bình luận.
Độ dài tối đa của bình luận là 500 từ.