Tiêu điểm

Cơ cấu Quan hệ Thương hiệu

4 Giải pháp để liên kết nội bộ Thương hiệu thành công

Đăng ngày 17 tháng 01 năm 2017

Bài viết sưu tầm, Câu chuyện thương hiệu, Cơ cấu Quan hệ Thương hiệu, Kết nối Thương hiệu

Xây dựng và duy trì một thương hiệu mạnh cần bắt đầu từ bên trong. Điều quan trọng nhất là đội ngũ nhân viên và quản lý phải hiểu thương hiệu của họ tượng trưng cho điều gì, và phải có được động…

Mở rộng Thương hiệu và Phá vỡ những quy luật

Đăng ngày 19 tháng 11 năm 2014

Cơ cấu Quan hệ Thương hiệu

Những thương hiệu mạnh phát triển không chỉ trong sản lượng phân phối và sản phẩm tiêu thụ, mà còn trong sự đa dạng về sản phẩm và dịch vụ. Khi sự đa dạng về sản phẩm bắt đầu vượt qua những gì…

Mở rộng Thương hiệu & Hình ảnh Thương hiệu

Đăng ngày 9 tháng 10 năm 2013

Cơ cấu Quan hệ Thương hiệu

Trong kế hoạch phát triển một thương hiệu mới hay thương hiệu đã có trên thị trường, doanh nghiệp cần có ý tưởng rõ ràng về tác động của mở rộng thương hiệu đối với thương hiệu của doanh nghiệp.…

Thiết lập cơ cấu quan hệ hiệu quả giữa thương hiệu mẹ và thương hiệu nhánh

Đăng ngày 10 tháng 12 năm 2012

Cơ cấu Quan hệ Thương hiệu, Thương hiệu Bất Động Sản

Trong suốt quá trình chúng tôi phát triển cơ cấu quan hệ thương hiệu cho một khách hàng trong lĩnh vực bất động sản, chúng tôi nhận thấy hầu hết các thương hiệu nhánh của họ đều liên quan đến lĩnh vực…

Cơ cấu quan hệ thương hiệu: Mỳ Gấu đỏ và Asia Foods

Đăng ngày 17 tháng 10 năm 2012

Cơ cấu Quan hệ Thương hiệu

Gần đây truyền thông nói nhiều đến mối quan hệ “giữa đường đứt gánh” của “phù thủy” marketing Trần Bảo Minh với công ty Thực phẩm Á châu (Asia Foods). Có nhiều ý kiến cho rằng một trong những nguyên…