Tiêu điểm

Thương hiệu Bất Động Sản

Lý do Hình ảnh Thương hiệu nên “zíc” khi Nền Kinh tế “zắc”

Đăng ngày 28 tháng 01 năm 2013

Thương hiệu Bất Động Sản

Đây là khoảng thời gian khó khăn với hầu hết những người làm marketing khi nền kinh tế vẫn đình trệ và đa số các chuyên gia đều dự đoán rằng năm 2013 sẽ không có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, đây lại là…

Thương hiệu cũng cần được nâng cấp

Đăng ngày 21 tháng 01 năm 2013

Thương hiệu Bất Động Sản

Trong bài viết tháng 11, chúng tôi đã trình bày một số yêu cầu mang tính kỹ thuật và truyền thông liên quan đến việc sáng tạo mẫu logo. Nhưng nếu bạn đang hoạt động kinh doanh thì có lẽ bạn đã có logo, hoặc…

Những phương thức sáng tạo mẫu logo hiệu quả

Đăng ngày 14 tháng 01 năm 2013

Các Bài viết khác về Xây dựng Thương hiệu, Thương hiệu Bất Động Sản

Đối với hầu hết thương hiệu, mẫu logo là yếu tố cốt lõi của hệ thống bản sắc nhận diện. Không một yếu tố nào khác trong hệ thống bản sắc nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp lại được sử…

Phát triển câu định vị thương hiệu sao cho hiệu quả

Đăng ngày 7 tháng 01 năm 2013

Hệ thống Nhận diện Thương hiệu, Thương hiệu Bất Động Sản

Bên cạnh tên thương hiệu, một trong những công cụ thể hiện ngôn ngữ của thương hiệu có sức tác động rất lớn chính là câu định vị thương hiệu, thường được gọi là slo­gan, khẩu hiệu, hay câu khẩu…

Phát triển tên thương hiệu sao cho hiệu quả

Đăng ngày 3 tháng 01 năm 2013

Thương hiệu Bất Động Sản

Hầu hết các bậc cha mẹ đều cân nhắc kỹ lưỡng việc đặt tên cho con cái bởi chúng ta tin rằng tên gọi có ảnh hưởng nhất định đến tính cách của con trẻ. Tương tự như vậy, tên gọi mà bạn lựa chọn…