Tiêu điểm

Từ khóa: '#BrandShare'
ESG Vol5_Cover

Greenwashing

Đăng ngày 12 tháng 08 năm 2022

Giới thiệu ESGPath

***(English version is below)*** Tẩy xanh là một hoạt động gian dối được thực hiện bởi các doanh nghiệp, những đơn vị tuyên bố đang tiến hành công việc của họ theo cách thân thiện với môi trường, trong khi…

ESGPath 4

ESG và Kế hoạch Hành động Quốc gia về Thực hành Kinh doanh Có Trách nhiệm tại Việt Nam (NAP)

Đăng ngày 6 tháng 07 năm 2022

Giới thiệu ESGPath

***(English version is below)*** Bản tin ESGPath số #4 tập trung mô tả Kế hoạch Hành động Quốc gia của Việt Nam nhằm mở rộng các hoạt động ESG trên toàn quốc. Bản tin được thực hiện bởi Luật sư Nguyễn Hưng…

ESG_Cover

Sức mạnh của Thiết kế Thương hiệu & Câu chuyện Thương hiệu Tích hợp ESG

Đăng ngày 23 tháng 03 năm 2022

Giới thiệu ESGPath

***(English version is below)*** Giờ đây, hơn bao giờ hết, việc tích hợp ESG hiệu quả vào trong thiết kế thương hiệu không đơn giản chỉ là một lựa chọn. Để đảm bảo duy trì sự thích ứng…

ESG_Vol2_Cover

5 bước để có một Chiến lược Thương hiệu tích hợp ESG mạnh mẽ

Đăng ngày 25 tháng 01 năm 2022

Giới thiệu ESGPath

***(English version is below)*** Mặc dù phát triển bền vững không phải là một chủ đề mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc lồng ghép và tích hợp chính sách cũng như các tiêu…

RMA_PR_ESGPart1_Selected_EN_R #1

Định nghĩa và Lịch sử hình thành của ESG

Đăng ngày 30 tháng 11 năm 2021

Giới thiệu ESGPath

***(English version is below)*** Khách hàng ngày càng mong đợi các thương hiệu của họ phục vụ họ tốt và hơn thế nữa họ mong rằng thế giới cũng được phục vụ tốt. Những hoạt động mà các công ty thực hiện…