Tiêu điểm

Giới thiệu ESGPath

***(English version is below)***

Mặc dù phát triển bền vững không phải là một chủ đề mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam, việc lồng ghép và tích hợp chính sách cũng như các tiêu chí ESG vào chiến lược phát triển thương hiệu vẫn còn khá mới mẻ đối với nhiều doanh nghiệp.

Tập trung các hoạt động marketing vào việc xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu để hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và có trách nhiệm hơn đối với xã hội, đồng thời kể câu chuyện đó một cách hiệu quả sẽ giúp gia tăng giá trị của thương hiệu, cũng như gia tăng sự yêu mến của người tiêu dùng đối với thương hiệu của doanh nghiệp. Hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của ESG, vấn đề đặt ra là lãnh đạo của các doanh nghiệp và những nhà marketers nên làm gì để nâng cao và nhấn mạnh những nỗ lực ESG của mình.

Để đọc toàn bài viết, vui lòng truy cập:
RMA_ESGPath_Vol2_VN

———————————————————————

While the idea of sustainability is not unfamiliar to many Vietnamese companies, how to go about incorporating ESG policies and standards into the development of their core brand strategies might not be so clear.

Yet, centering your marketing efforts around the company’s strategies for sustainable and responsible growth, and telling that story effectively, will certainly increase both your brand value and brand loyalty. In understanding the importance and significance of ESG, it is crucial that business leaders and marketers enhance and emphasize their ESG efforts.

To read full article, please click:
RMA_ESGPath_Vol2_EN

# # #

Richard Moore Associates (www.RmooreA.com) – Công ty Tư vấn tiên phong ứng dụng Tư duy Thương hiệu Tích hợp trong xây dựng chiến lược và truyền thông thương hiệu, với hơn 40 năm giúp khách hàng xây dựng bản sắc thương hiệu mạnh mẽ thông qua chiến lược khác biệt hóa và sáng tạo xuất sắc.


Thảo luận

BrandDance toàn quyền biên tập, xóa hoặc đăng lại nội dung bình luận.
Độ dài tối đa của bình luận là 500 từ.