Tiêu điểm

Giới thiệu ESGPath

***(English version is below)***

Bản tin ESGPath số #4 tập trung mô tả Kế hoạch Hành động Quốc gia của Việt Nam nhằm mở rộng các hoạt động ESG trên toàn quốc. Bản tin được thực hiện bởi Luật sư Nguyễn Hưng Quang (NHQuang & Associates), người đang tiến hành công tác đánh giá cơ sở về các vấn đề trong việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Bản tin cũng cung cấp một số lời khuyên thiết thực về việc thực hành ESG cho các bộ phận Công nghệ thông tin, Tài chính, Pháp lý và Thu mua của doanh nghiệp.

Để đọc toàn bài viết, vui lòng truy cập:
RMA_ESGPath_Vol4_VN

———————————————————————

Our 4th ESGPath newsletter describes Vietnam’s National Action Plan (NAP) that will expand ESG practices nation-wide. It’s written by lawyer Nguyen Hung Quang (NHQuang & Associates), who is currently conducting a baseline assessment. You will also find some practical advice on applying ESG practices to your IT, Finance, Legal and Purchasing Departments.

To read full article, please click:
RMA_ESGPath_Vol4_EN

# # #

Richard Moore Associates (www.RmooreA.com) – Công ty Tư vấn tiên phong ứng dụng Tư duy Thương hiệu Tích hợp trong xây dựng chiến lược và truyền thông thương hiệu, với hơn 40 năm giúp khách hàng xây dựng bản sắc thương hiệu mạnh mẽ thông qua chiến lược khác biệt hóa và sáng tạo xuất sắc.


Thảo luận

BrandDance toàn quyền biên tập, xóa hoặc đăng lại nội dung bình luận.
Độ dài tối đa của bình luận là 500 từ.