Tiêu điểm

Giới thiệu ESGPath

***(English version is below)***

Giờ đây, hơn bao giờ hết, việc tích hợp ESG hiệu quả vào trong thiết kế thương hiệu không đơn giản chỉ là một lựa chọn. Để đảm bảo duy trì sự thích ứng phù hợp với thị trường, doanh nghiệp cần khéo léo tích hợp các yếu tố ESG vào trong câu chuyện thương hiệu của mình trên tất cả các phương tiện truyền thông.

Để đọc toàn bài viết, vui lòng truy cập:
RMA_ESGPath_Vol3_VN

———————————————————————

Now more than ever, effectively integrating ESG into your brand design is no longer simply an option. In order to remain relevant, businesses need to be able to successfully incorporate ESG into their brand storytelling across all mediums.

To read full article, please click:
RMA_ESGPath_Vol3_EN

# # #

Richard Moore Associates (www.RmooreA.com) – Công ty Tư vấn tiên phong ứng dụng Tư duy Thương hiệu Tích hợp trong xây dựng chiến lược và truyền thông thương hiệu, với hơn 40 năm giúp khách hàng xây dựng bản sắc thương hiệu mạnh mẽ thông qua chiến lược khác biệt hóa và sáng tạo xuất sắc.


Thảo luận

BrandDance toàn quyền biên tập, xóa hoặc đăng lại nội dung bình luận.
Độ dài tối đa của bình luận là 500 từ.