Tiêu điểm

Giới thiệu ESGPath

***(English version is below)***

Tẩy xanh là một hoạt động gian dối được thực hiện bởi các doanh nghiệp, những đơn vị tuyên bố đang tiến hành công việc của họ theo cách thân thiện với môi trường, trong khi thực tế thì không.

Bên cạnh đó, một số lượng lớn các nghiên cứu chất lượng đang được thực hiện trên toàn thế giới đã khẳng định người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động ESG, quan tâm hơn đến môi trường và con người; và đây chính là điều thiết yếu mà mỗi doanh nghiệp cần làm nếu họ muốn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Tuy nhiên, đáng báo động là đối với một hàng dài các công ty — trong đó đáng chú ý nhất là các tập đoàn đa quốc gia khổng lồ — thực tế đã chứng minh rằng quá khó để chống lại sự cám dỗ của việc áp dụng cách thức “không làm, nhưng cứ nói là chúng tôi đã làm” khi đề cập tới yếu tố bền vững.

Để đọc toàn bài viết, vui lòng truy cập:
RMA_ESGPath_Vol5_VN

———————————————————————

Greenwashing is a deceitful practice undertaken by business entities who claim to be conducting their affairs in an environmentally-friendly way, when in reality they aren’t.

Coupled with vast amounts of good research being conducted worldwide that confirms the growing insistence of consumers that the companies they buy from up their ESG game, treating the planet and its people with more care has become essential if these businesses want to keep their doors open. However, for an alarmingly long list of companies — most notably massive multinational corporations — the temptation to adopt the “let’s not, and say we did” approach to sustainability has proven too hard to resist.

To read full article, please click:
RMA_ESGPath_Vol5_EN

# # #

Richard Moore Associates (www.RmooreA.com) – Công ty Tư vấn tiên phong ứng dụng Tư duy Thương hiệu Tích hợp trong xây dựng chiến lược và truyền thông thương hiệu, với hơn 40 năm giúp khách hàng xây dựng bản sắc thương hiệu mạnh mẽ thông qua chiến lược khác biệt hóa và sáng tạo xuất sắc.


Thảo luận

BrandDance toàn quyền biên tập, xóa hoặc đăng lại nội dung bình luận.
Độ dài tối đa của bình luận là 500 từ.