Tiêu điểm

Insights
Category title

Từ Ý tưởng đến Câu chuyện Thành công

Đăng ngày 10 tháng 07 năm 2020

Insights

Việt Nam – “Con hổ mới của Châu Á” là cụm từ được sử dụng rộng rãi vào năm 1994 khi tôi bắt đầu làm việc tại đây. Đến nay, phần lớn những dự đoán ngày đó đối với Việt Nam đã trở thành hiện…

DESIGN_THINKING_EMPRENDE

Design Thinking và Sáng tạo “Trong Giới hạn”

Đăng ngày 6 tháng 07 năm 2020

Insights

Trong bài viết trước về các phương pháp sáng tạo, tôi đã mô tả quá trình ý tưởng được hình thành trong tâm trí con người và cũng mô tả một hệ thống sáng tạo phổ biến là CPS –  Giải quyết Vấn đề…