Tiêu điểm

Insights

Sáng tạo Vượt Giới hạn

Đăng ngày 23 tháng 09 năm 2021

Insights

Đây là bài thứ tư và cũng là bài cuối cùng của chuỗi bài viết về sáng tạo cho tạp chí Thế Giới Hội Nhập. Trong những số trước, tôi đã mô tả các phương pháp sáng tạo bắt đầu với bước xác định…

Mở rộng Không gian Sáng tạo

Đăng ngày 16 tháng 09 năm 2021

Insights

Trong hai bài viết trước của loạt bài về phương pháp sáng tạo, tôi đã mô tả cách định hình những phương pháp sáng tạo thông qua các bước xác định rõ vấn đề và sau đó là các bước đánh giá, chọn lọc…

Vì sao người Việt Nam chọn du lịch bền vững hậu COVID-19?

Đăng ngày 10 tháng 07 năm 2021

Bài viết sưu tầm, Insights

Đại dịch toàn cầu đã góp phần thay đổi nhận thức của du khách Việt theo hướng bền vững hơn, từ đó tạo ra những hành vi có tác động tích cực lên hoạt động này. Vậy du lịch bền vững thế nào cho đúng? Những…

Richard Moore Associates ra mắt Tư Duy Thương Hiệu Tích Hợp – phương pháp mới trong xây dựng thương hiệu

Đăng ngày 25 tháng 06 năm 2021

Insights

Richard Moore Associates vừa chính thức ra mắt một phương pháp mới trong việc xây dựng thương hiệu, mang tên gọi Tư Duy Thương Hiệu Tích Hợp – Integrated Brand Thinking (viết tắt là IBT) Sự kiện này đánh dấu bước…

Design Thinking và Sáng tạo “Trong Giới hạn”

Đăng ngày 6 tháng 04 năm 2021

Insights

Trong bài viết trước về các phương pháp sáng tạo, tôi đã mô tả quá trình ý tưởng được hình thành trong tâm trí con người và cũng mô tả một hệ thống sáng tạo phổ biến là CPS –  Giải quyết Vấn đề…