Tiêu điểm

Insights

Từ Ý tưởng đến Câu chuyện Thành công

Đăng ngày 10 tháng 03 năm 2021

Insights

Việt Nam – “Con hổ mới của Châu Á” là cụm từ được sử dụng rộng rãi vào năm 1994 khi tôi bắt đầu làm việc tại đây. Đến nay, phần lớn những dự đoán ngày đó đối với Việt Nam đã trở thành hiện…