Tiêu điểm

Từ khóa: 'Thông điệp'

Làm thế nào truyền thông Thương hiệu Gắn chặt và Lan tỏa? – Phần 2

Đăng ngày 22 tháng 04 năm 2015

Truyền thông Thương hiệu

Trong bài viết trước về việc xây dựng thương hiệu và truyền thông thương hiệu mà có thể được ghi nhớ và lan tỏa trên thị trường, chúng ta học về việc các cá nhân bị ảnh hưởng như thế nào bởi tần…

Làm thế nào truyền thông thương hiệu Gắn chặt và Lan tỏa? – Phần 1

Đăng ngày 8 tháng 04 năm 2015

Truyền thông Thương hiệu

“Gắn chặt” và “lan tỏa” có ý nghĩa rất khác nhau, nhưng khi áp dụng vào thương hiệu và truyền thông thương hiệu thì chúng có mối liên hệ rất gần gũi. Thông điệp của chúng ta cần được gắn chặt trong…

Tập trung vào mục đích thay vì kết quả thương hiệu

Đăng ngày 22 tháng 12 năm 2014

Bài viết sưu tầm

Truyền thông chỉ là một công cụ để truyền tải thông điệp của thương hiệu. Các công ty không thuê những nhân viên marketing và chiến lược thương hiệu chỉ để thực hiện công việc truyền thông – họ được…

Hãy biết hoài nghi tất cả

Đăng ngày 30 tháng 06 năm 2014

Truyền thông Thương hiệu

Con gái: Câu châm ngôn ba thích nhất là gì? Karl Marx: Hãy biết hoài nghi tất cả Thông điệp Marx muốn gửi con gái: con hãy biết lắng nghe không chỉ bằng sự cầu thị của con tim mà cả bằng sự sáng suốt khôn ngoan…

Muốn thuyết phục khách hàng: Hãy kể một câu chuyện

Đăng ngày 19 tháng 12 năm 2013

Bài viết sưu tầm

Kể chuyện là công cụ hữu hiệu để truyền tải một thông điệp. Paul Smith có 20 phút để giới thiệu với Giám đốc điều hành và đội ngũ lãnh đạo của Procter & Gamble về các kỹ thuật nghiên cứu thị…