Tiêu điểm

Từ khóa: 'Thông điệp'
Creating A Transcendent Brand

Tạo dựng một thương hiệu ưu việt

Đăng ngày 16 tháng 01 năm 2013

Bài viết sưu tầm

Xây dựng một thương hiệu vững vàng, có giá trị về mặt tài chính phải là mục tiêu của công tác xây dựng và quản trị thương hiệu. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế, hầu hết những người làm marketing lại chỉ…

4-OrangePkg

Tài liệu truyền thông marketing của bạn có tạo được ấn tượng?

Đăng ngày 13 tháng 09 năm 2012

Truyền thông Thương hiệu

Trong một loạt bài viết gần đây, chúng ta tập trung thảo luận về những khía cạnh chiến thuật ngắn hạn của các tài liệu truyền thông cho thương hiệu. Đây là các hoạt động truyền thông được xây dựng…