Tiêu điểm

Từ khóa: 'Nokia'

Nokia thay nhận diện mới lần đầu tiên sau gần 6 thập kỷ

Đăng ngày 3 tháng 03 năm 2023

Câu chuyện thương hiệu

Nokia vừa mới công bố kế hoạch thay đổi nhận diện thương hiệu lần đầu tiên sau gần 60 năm vào Chủ nhật ngày 26/02/2023, đánh dấu bước chuyển mình mang tính chiến lược của doanh nghiệp. Giám đốc điều…

Tái định vị thương hiệu không có nghĩa từ bỏ giá trị cốt lõi

Đăng ngày 11 tháng 01 năm 2013

Các Bài viết khác về Xây dựng Thương hiệu, Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu

Tại sao phải tái định vị khi thương hiệu đã “định vị” cho mình một hướng đi, đã xác định cho mình chiến lược khác biệt hóa bền vững? Có rất nhiều lý do. Một trong những lý do quan trọng nhất là…

Xác định tính cách thương hiệu cho dự án

Đăng ngày 24 tháng 12 năm 2012

Thương hiệu Bất Động Sản

Thương hiệu cũng giống như bạn và tôi. Tính cách con người chúng ta quan trọng đối với việc hình thành các mối quan hệ với mọi người xung quanh như thế nào thì đối với thương hiệu, tính cách cũng quan trọng…

Khác biệt hóa để tăng giá trị thương hiệu

Đăng ngày 25 tháng 10 năm 2012

Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu

Theo John Gerzema, giám đốc nghiên cứu cao cấp của tập đoàn Young & Rubicam (Y & R), cùng với Brand relevance (sự phù hợp thương hiệu), tiêu chí cơ bản để đánh giá sức mạnh thương hiệu là Energized differentiation…

Xác định rõ tính cách cho thương hiệu

Đăng ngày 16 tháng 07 năm 2012

Các Bài viết khác về Xây dựng Thương hiệu, Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu, Hệ thống Nhận diện Thương hiệu

Những yêu cầu cần thiết cho việc nghiên cứu và xây dựng chiến lược khác biệt hóa thương hiệu để tạo dựng cơ sở phát triển thương hiệu bền vững đã được mô tả trong các bài viết trước. Bài viết…