Tiêu điểm

Cơ cấu Quan hệ Thương hiệu
Category title
toyota-lexus

Cần cân nhắc những gì khi xây dựng thương hiệu nhánh

Đăng ngày 30 tháng 07 năm 2012

Cơ cấu Quan hệ Thương hiệu

Khi các nhà tiếp thị tạo dựng được thành công trên thị trường với một thương hiệu có sức hấp dẫn mạnh, thường nhiều người trong số họ bắt đầu để mắt sang trái sang phải để xem liệu họ có thể…

Print

Thiết lập cơ cấu quan hệ hiệu quả giữa thương hiệu mẹ và thương hiệu nhánh

Đăng ngày 23 tháng 07 năm 2012

Cơ cấu Quan hệ Thương hiệu

Sau khi tôi kết thúc phần thuyết trình tại một hội thảo chuyên đề về thương hiệu, một người tham dự đã tự giới thiệu mình và rất hãnh diện kể cho tôi nghe ông đã mở rộng thương hiệu dệt may của…