Tiêu điểm

Bước nhảy Đầu tiên

“A Brand is the proprietary visual, emotional, rational and cultural image that you associate with a company or a product.” (Building strong Brands – David Aaker)
xay - dung - thuong - hieu 1
Thương hiệu là liên tưởng khác biệt có tính chất lý tính hoặc cảm tính trong tâm trí khách hàng về một công ty hoặc một sản phẩm cụ thể.

Xây dựng thương hiệu là quá trình tạo ra giá trị cốt lõi cho thương hiệu. Giá trị này cần được tối ưu thành những điểm khác biệt, nhằm khác biệt hoá thương hiệu so với những đối thủ cạnh tranh trên thị trường, và có ý nghĩa đối với khách hàng mục tiêu.

Các giá trị lý tính và cảm tính của thương hiệu được hình thành và thể hiện qua các dấu hiệu nhận biết: Tên, Slogan, Logo, Hệ thống nhận diện thương hiệu. Giá trị có thể hữu hình, như các yếu tố nhận diện thương hiệu, hoặc vô hình, như liên kết cảm xúc giữa thương hiệu với người tiêu dùng.

Truyền thông thương hiệu là giai đoạn quan trọng trong hành trình xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp. Chiến lược là nền tảng cốt lõi cho mọi hoạt động xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, chiến lược sẽ không hiệu quả, chiến lược chỉ tồn tại trên giấy tờ nếu không được hiện thực hoá cụ thể và hiệu quả thông qua hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu. Truyền thông thương hiệu đòi hỏi tính sáng tạo về phong cách, hấp dẫn về content (nội dung) và bám sát nội dung chiến lược.
xay - dung - thuong - hieu 2
Trong thời đại số hiện nay, hoạt động xây dựng thương hiệu không chỉ gói gọn trong việc thương hiệu làm gì và làm thế nào. Để tạo dựng một thương hiệu thành công, các chủ doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên cần quan tâm nhiều hơn đến khách hàng, tạo ra những trải nghiệm sản phẩm dịch vụ, sự tương tác cao với khách hàng. Tất cả những hành động, cách thể hiện, dù là nhỏ nhất của thương hiệu đều góp phần vẽ nên bức chân dung thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng.
xay - dung - thuong - hieu 3
Một thương hiệu mạnh, bền vững là một thương hiệu có sự khác biệt về thuộc tính chức năng và cảm xúc, nổi bật về nhận diện, sáng tạo và hiệu quả về hoạt động marketing và truyền thông. Uy tín, trung thực trong cảm nhận của khách hàng.


Thảo luận

BrandDance toàn quyền biên tập, xóa hoặc đăng lại nội dung bình luận.
Độ dài tối đa của bình luận là 500 từ.