Tiêu điểm

Từ khóa: 'mục đích'
Customer-Behaviour

Tập trung vào mục đích thay vì kết quả thương hiệu

Đăng ngày 22 tháng 12 năm 2014

Bài viết sưu tầm

Truyền thông chỉ là một công cụ để truyền tải thông điệp của thương hiệu. Các công ty không thuê những nhân viên marketing và chiến lược thương hiệu chỉ để thực hiện công việc truyền thông – họ được…