Tiêu điểm

Từ khóa: 'Cảm xúc'
brain-gearssm

Truyền thông Thương hiệu cho Tư duy Tiềm thức

Đăng ngày 17 tháng 06 năm 2013

Truyền thông Thương hiệu

Mới đây, hai học giả danh tiếng đã nhấn mạnh rằng thương hiệu cần phải khám phá những con đường bí mật, đa chiều của tư duy và cảm xúc con người. Khi đang đọc cuốn “Incognito” (Người giấu mặt),…

Low Price Advertising-Enemy Of Brands

Quảng cáo Giá rẻ: Kẻ thù của thương hiệu

Đăng ngày 29 tháng 01 năm 2013

Bài viết sưu tầm

Trong thế giới marketing, chưa bao giờ cảm xúc lại trở thành đề tài nóng như khi nó góp mặt trong các quảng cáo giá (rẻ). Tình huống ở đây là doanh nghiệp cần đẩy mạnh doanh số nên họ quyết định giảm…

left_right_brain

Vai trò của cảm xúc đối trong việc xây dựng giá trị thương hiệu

Đăng ngày 9 tháng 11 năm 2011

Bài viết sưu tầm

Khi xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu, chúng ta không thể xem nhẹ tầm quan trọng của cảm xúc. Bản thân những lợi ích lý tính khó có khả năng tạo dựng mối quan hệ sâu sắc và lâu bền…

Screen shot 2011-10-24 at 11.53.50 AM

Vai trò của lãnh đạo đối với bản sắc nhận diện thương hiệu

Đăng ngày 16 tháng 10 năm 2011

Bước nhảy Đầu tiên

Trong xây dựng hệ thống bản sắc nhận diện thương hiệu, lãnh đạo doanh nghiệp cần phải thực sự tham gia vào quá trình này ngay từ bước ban đầu. Mặc dù lãnh đạo doanh nghiệp thường phê duyệt phần lớn…