Tiêu điểm

Bài viết sưu tầm

Cách đây không lâu, IMC đã trở thành một xu hướng mới, một cuộc cách mạng mới.

Tuy nhiên, thật không đúng khi nói rằng IMC chỉ mang tính lý thuyết, nó chưa thật sự nổi bật và được thổi phồng so với thực tế.

IMC được phát triển dựa trên nguyên tắc tích hợp, kết nối tất cả từ nền tảng chiến lược, cái duy nhất sẽ tạo ra lợi tức đầu tư lớn hơn đáng kể so với kế hoạch truyền thống.

Trong mối quan hệ giữa client – agency, lợi ý về mặt lý thuyết khá rõ ràng. Đối với client, có tiềm năng cho sự phối hợp đáng kể và mạnh mẽ hơn, kết nối với khách hàng của họ. Đối với agency, có lời hứa về mối quan hệ đối tác hoàn chỉnh hơn với khách hàng cung cấp một phần lớn hơn của tổng ngân sách truyền thông tiếp thị.

Tuy nhiên, có ba yếu tố tiềm ẩn đã làm suy yếu tiềm năng của IMC.

1. Các agency đã đổi mới, concept bị hạn chế vì chỉ thiên về media

Nếu một agency đang định hình một kế hoạch IMC, thì đó là một giả định hợp lý rằng kế hoạch sẽ xoay quanh quảng cáo. Trong khi một phương tiện quan trọng, quảng cáo không phải là thành phần duy nhất của một kế hoạch tiếp thị tích hợp thành công. Nó cực kỳ khó cho các tổ chức, những người tìm kiếm doanh thu thông qua các nỗ lực truyền thông để cung cấp cho khách hàng các kế hoạch truyền thông tích hợp không thiên về một mảng nào hết.

2. Bản thân các client chưa có kinh nghiệm thực sự để thực hiện một kế hoạch IMC

Hầu hết các tổ chức truyền thông tiếp thị được cấu trúc xung quanh phương tiện truyền thông cá nhân với các manager được giao nhiệm vụ quản lý ngân sách phương tiện cụ thể. Xu hướng xây dựng cấu trúc silo (cấu trúc Silo thường được dùng trong SEO, là nó được liên kết chặc chẽ và không có đường cụt (liên kết cụt). Các liên kết trong cấu trúc Silo phải tuần tự và không có sự chồng chéo. và thường tạo thành một vòng tròn đơn khép kín.) làm cho việc xây dựng các kế hoạch IMC nội bộ trở nên khó khăn.

3. Quy trình IMC bắt đầu quá trễ so với chuỗi giá trị để phát huy hiệu quả.

Nhiều công ty thường tập trung vào ‘hành động’ và chiến thuật hơn là chiến lược. Trong nhiều trường hợp, áp lực nội bộ để cho thấy ‘hoạt động’ tiếp thị làm thay đổi kế hoach ‘bức tranh lớn’. Kết quả là, chúng ta thường thấy chiến thuật truyền thông được định hình bởi các chuyên gia chiến thuật trong việc làm cấu trúc silo. Những kế hoạch này cần phải được định hình đầu tiên ở cấp độ chiến lược vì lợi ích tích hợp được thực hiện đầy đủ.

Nguồn: Richmediahouse.com


Thảo luận

BrandDance toàn quyền biên tập, xóa hoặc đăng lại nội dung bình luận.
Độ dài tối đa của bình luận là 500 từ.