Tiêu điểm

Các Bài viết khác về Xây dựng Thương hiệu
Category title
Brand-Naming-Options-In-Brand-Architecture-Design

Những cách đặt tên thương hiệu

Đăng ngày 22 tháng 02 năm 2018

Bài viết sưu tầm, Các Bài viết khác về Xây dựng Thương hiệu

Sorry, but you do not have permission to view this content.

content marketing

Content marketing phải bắt rễ từ vấn đề của thương hiệu

Đăng ngày 30 tháng 01 năm 2018

Các Bài viết khác về Xây dựng Thương hiệu, Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu

Content marketing là tạo ra nội dung phù hợp với khách hàng phù hợp để họ có hành vi phù hợp mang lại doanh số và lợi nhuận cho thương hiệu. Content Marketing (tiếp thị nội dung) là tạo ra và phát tán những nội…

9d2c50f5648d6a6f17499da21e908eca--vectors-icons

Trải nghiệm khách hàng

Đăng ngày 8 tháng 01 năm 2018

Các Bài viết khác về Xây dựng Thương hiệu, Truyền thông Thương hiệu

I learned that people don’t buy anything from unknown stores – Khách hàng không mua bất cứ thứ gì từ những cửa hàng không tên tuổi Tadashi Yanai – Uniqlo chairman Tên tuổi không chỉ đến từ quảng cáo, mà còn…

S.M.E

Brand & SME

Đăng ngày 13 tháng 12 năm 2017

Các Bài viết khác về Xây dựng Thương hiệu

1. Sản phẩm và xây dựng thương hiệu, cái nào cần ưu tiên trước? Đương nhiên là sản phẩm rồi. Khi chưa rõ năng lực cạnh tranh cốt lõi của mình là gì, đừng vội làm thương hiệu. Khi thấy sản phẩm chưa…

SME

3 BÀI HỌC THỰC TẾ VỀ “LÀM THƯƠNG HIỆU” CHO DOANH NGHIỆP SME

Đăng ngày 7 tháng 12 năm 2017

Các Bài viết khác về Xây dựng Thương hiệu, Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu

Câu hỏi thường trực của các CEO các doanh nghiệp SME như sau: doanh nghiệp nhỏ, ngân sách hạn chế, nguồn lực hạn chế làm thương hiệu thế nào cho hiệu quả? Sau đây là câu trả cụ thể về câu hỏi ở trên:…