Tiêu điểm

Thương hiệu Bất Động Sản
Category title
diaoc-8

Xác định tính cách thương hiệu cho dự án

Đăng ngày 24 tháng 12 năm 2012

Thương hiệu Bất Động Sản

Thương hiệu cũng giống như bạn và tôi. Tính cách con người chúng ta quan trọng đối với việc hình thành các mối quan hệ với mọi người xung quanh như thế nào thì đối với thương hiệu, tính cách cũng quan trọng…

diaoc7

Khác biệt hoá Thương hiệu Bất động sản

Đăng ngày 17 tháng 12 năm 2012

Thương hiệu Bất Động Sản

Nếu bạn có khả năng đặc biệt và có thể vận dụng khả năng đó một cách hữu ích, như vậy bạn đã tạo được lợi thế riêng trong cuộc sống. Thương hiệu cũng vậy, cần phải được nuôi dưỡng để tạo…

Diaoc6

Thiết lập cơ cấu quan hệ hiệu quả giữa thương hiệu mẹ và thương hiệu nhánh

Đăng ngày 10 tháng 12 năm 2012

Cơ cấu Quan hệ Thương hiệu, Thương hiệu Bất Động Sản

Trong suốt quá trình chúng tôi phát triển cơ cấu quan hệ thương hiệu cho một khách hàng trong lĩnh vực bất động sản, chúng tôi nhận thấy hầu hết các thương hiệu nhánh của họ đều liên quan đến lĩnh vực…

Xây dựng hình ảnh thương hiệu bắt đầu từ nghiên cứu thị trường

Đăng ngày 2 tháng 12 năm 2012

Thương hiệu Bất Động Sản

Sáng tạo hay thay đổi diện mạo của thương hiệu là một cam kết mang tính dài hạn. Cũng giống như bất kỳ quyết định kinh doanh nào khiến doanh nghiệp gắn bó lâu dài, bước đầu tiên luôn là nghiên cứu. Không…

Magritte-R2

Vai trò của Lãnh đạo trong việc Tạo dựng Hình ảnh Thương hiệu

Đăng ngày 26 tháng 11 năm 2012

Thương hiệu Bất Động Sản

Những người lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp thường chỉ tham gia phê duyệt  các tài liệu truyền thông quan trọng ngay trước khi chúng được công bố ra thị trường. Tuy nhiên, trong xây dựng hình ảnh thương…