Tiêu điểm

Bảo vệ & Lưu giữ Thương hiệu

Kéo dài Tuổi thọ Thương hiệu

Đăng ngày 4 tháng 11 năm 2013

Bảo vệ & Lưu giữ Thương hiệu

Trong một bài đăng gần đây, tôi đã nói về tầm quan trọng của việc tận dụng những thất bại để xây dựng thương hiệu mạnh. Trong bài viết lần này, tôi sẽ khám phá đích đến của hành trình xây dựng…

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nước và quốc tế

Đăng ngày 4 tháng 10 năm 2011

Bảo vệ & Lưu giữ Thương hiệu

Mọi người có thể hình dung được rằng hình ảnh của một thương hiệu phần nhiều được biểu hiện dưới mẫu biểu trưng (logo), tên thương hiệu, màu sắc… Tất cả những cấu phần hiển thị đó đều có…