Tiêu điểm

Từ khóa: 'trách nhiệm xã hội'
image

Tại sao người tiêu dùng mua và không mua?

Đăng ngày 12 tháng 08 năm 2013

Bài viết sưu tầm

Lý do tại sao người tiêu dùng mua lại không giống như lý do người ta không mua. Đối với những người làm thương hiệu, sự khác biệt này lại càng có ý nghĩa. Điều khiến người tiêu dùng mua là đặc tính…