Tiêu điểm

Từ khóa: 'Sharp'
sport

Tại sao các thương hiệu mạnh lại mạnh?

Đăng ngày 26 tháng 02 năm 2013

Bài viết sưu tầm

Trong một bài viết hồi tháng 5, tôi đã mô tả BrandJapan, cơ sở dữ liệu khảo sát 1.000 thương hiệu trong hơn 9 năm thông qua 20 phương pháp đo lường, và thảo luận phát hiện về 30 thương hiệu dẫn đầu luôn…