Tiêu điểm

Từ khóa: 'Sản phẩm'
Marketing Communication Is Not Brand Strategy

Truyền thông Marketing không phải là Chiến lược Thương hiệu

Đăng ngày 18 tháng 06 năm 2013

Bài viết sưu tầm

Tôi phát hiện thấy một sai lầm thường thấy ở các đơn vị quảng cáo là đặt chiến lược thương hiệu ngang bằng với thông điệp thương hiệu và truyền thông marketing. Trong khi thông điệp thương hiệu là một…

How to Extend Your Brand Without Stooping to Outrageous Gimmicks

Mở rộng thương hiệu

Đăng ngày 13 tháng 05 năm 2013

Bài viết sưu tầm

Mở rộng thương hiệu phải tăng cường danh tiếng thương hiệu mẹ; Chỉ mới lạ thôi là chưa đủ. Chúng ta hẳn đều “vò đầu bứt tai” trong những lễ giới thiệu mở rộng thương hiệu như son dưỡng môi Cheetos…

All for one

“Một cho tất cả” – Câu thần chú đầu tiên và tốt nhất dành cho Khách hàng

Đăng ngày 21 tháng 11 năm 2012

Bài viết sưu tầm

Các công ty đặt khách hàng làm trọng tâm cần thiết lập nguyên tắc như một đội thể thao chuyên nghiệp. “Để một đội bóng đạt được mức tiềm năng của mình, mỗi thành viên phải sẵn sàng đem mục…