Tiêu điểm

Từ khóa: 'mối quan hệ'
Brand_as_conversationlists

Đối thoại với Thương hiệu

Đăng ngày 25 tháng 02 năm 2013

Các Bài viết khác về Xây dựng Thương hiệu

Tôi thường suy nghĩ và viết về sự tương đồng giữa thương hiệu và con người. Gần đây, khi nghiên cứu về cách thức con người giao tiếp thông qua đối thoại thông thường, tôi đã hiểu thêm về nguyên nhân…

The Power Of Brands Lies In Shared Values

Sức mạnh thương hiệu nằm ở giá trị chia sẻ

Đăng ngày 30 tháng 01 năm 2013

Bài viết sưu tầm

Thương hiệu, cũng giống như con người, chứa đựng các giá trị – những nguyên tắc nền tảng mà họ thể hiện và gìn giữ. Những nguyên tắc này hình thành nên lý do tồn tại của thương hiệu. Giá trị thương…