Tiêu điểm

Từ khóa: 'Liên tưởng thương hiệu'
starbucks_new_logo.top

Ảnh hưởng của Bản sắc nhận diện thương hiệu tới Hình ảnh thương hiệu

Đăng ngày 27 tháng 09 năm 2012

Các Bài viết khác về Xây dựng Thương hiệu, Hệ thống Nhận diện Thương hiệu

Thay đổi về bản sắc nhận diện thương hiệu có mối quan hệ tương quan với những thay đổi về hình ảnh thương hiệu trong cảm nhận của khách hàng hay không? Để trả lời vấn đề thường gây nhầm lẫn này…

201030101720

Thước đo Tài sản thương hiệu

Đăng ngày 30 tháng 05 năm 2012

Bài viết sưu tầm

Một số nhà đầu tư quan tâm đến tài sản thương hiệu như doanh nghiệp, khách hàng, các kênh phân phối, truyền thông và các nhà đầu tư khác như thị trường tài chính và giới phân tích, phụ thuộc vào loại…