Tiêu điểm

Từ khóa: 'Khác biệt'
Brand differetiation

Xây dựng một thương hiệu mạnh: Xác định điểm khác biệt có ý nghĩa

Đăng ngày 8 tháng 02 năm 2012

Bài viết sưu tầm

Khi người tiêu dùng phải lựa chọn giữa các thương hiệu, họ thường tìm kiếm những lý do thuyết phục để đưa ra quyết định dễ dàng hơn. Sau khi khảo sát hàng ngàn thương hiệu trên khắp thế giới, chúng…