Tiêu điểm

Từ khóa: 'IBM'
IBM-Hardware-Portfolio2

Danh mục Thương hiệu và Kiến trúc Thương hiệu

Đăng ngày 26 tháng 06 năm 2012

Bài viết sưu tầm

Hai thuật ngữ này thường bị nhầm lẫn và vì thế việc làm rõ chúng sẽ giúp ta hiểu được ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của từng khái niệm. Chiến lược danh mục thương hiệu nhằm tối đa hoá phạm vi bao…

Asian business man

Các yêu cầu về quản lý để duy trì bản sắc nhận diện thương hiệu

Đăng ngày 25 tháng 06 năm 2012

Hệ thống Nhận diện Thương hiệu

Khi đã tạo dựng được hệ thống nhận diện thương hiệu, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng hệ thống này và tạo ra hình ảnh trước công chúng. Đó có thể là một nhóm chuyên trách việc phát triển sản phẩm…

IMC

Ứng dụng marketing tích hợp như thế nào cho hiệu quả?

Đăng ngày 12 tháng 04 năm 2012

Bài viết sưu tầm

Bạn có sẵn sàng đổi thay? Trở lại thập niên 80, những người làm marketing đã có một phát hiện lớn khi nhận ra não bộ của người tiêu dùng thẩm thấu mọi điều mà họ trải nghiệm về một thương hiệu…

1-StaticMedia R2

Mở rộng ngân sách và hệ thống bản sắc nhận diện thương hiệu thông qua truyền thông “tĩnh”

Đăng ngày 7 tháng 03 năm 2012

Truyền thông Thương hiệu

Những bài viết trước đây đã mô tả các bước trong quy trình phát triển chiến lược khác biệt hóa thương hiệu, và các yếu tố hình ảnh và ngôn ngữ hình thành nên hệ thống nhận diện cốt lõi của thương…

B2Bdicecanstockphoto3644611

Vai trò của thương hiệu trong thị trường B2B

Đăng ngày 11 tháng 01 năm 2012

Bài viết sưu tầm

Thương hiệu đóng vai trò quan trọng trên thị trường B2B, tuy nhiên nó vẫn có những khác biệt lớn so với thị trường người tiêu dùng mà các doanh nghiệp cần phải cân nhắc khi lập kế hoạch cho  bất cứ chiến…