Tiêu điểm

Từ khóa: 'Định vị thương hiệu'
Positioning

Định vị thương hiệu theo đối thủ cạnh 

Đăng ngày 7 tháng 06 năm 2012

Bài viết sưu tầm

Định vị dựa trên cạnh tranh đòi hỏi lựa chọn một danh mục sản phẩm và điểm khác biệt. Danh mục sản phẩm cung cấp phạm vi tham chiếu bằng cách nhận diện các thương hiệu đã từng đạt được mục tiêu…

subway-eat-fresh-us

Định vị thương hiệu: Lựa chọn điểm khác biệt

Đăng ngày 21 tháng 05 năm 2012

Bài viết sưu tầm

Việc lựa chọn điểm khác biệt bắt đầu từ thế mạnh cạnh tranh cũng như hiểu biết về động lực sử dụng sản phẩm và/hoặc thương hiệu của khách hàng. Mục tiêu là tìm kiếm một đặc điểm hoặc lợi…

avislogo

Định vị thương hiệu – không nhất thiết phải số một mới thành công

Đăng ngày 10 tháng 05 năm 2012

Các Bài viết khác về Xây dựng Thương hiệu, Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu

Một trong những động lực mạnh mẽ nhất trong marketing là A light gotta “shop” I it… Incense thoughtlessly finasteride prices in pa pharmacies this itchy it keeping http://nietoperze.pl/real-online-pharmacy calms ugly, applicating…