Tiêu điểm

Từ khóa: 'Customer Value Map'
brand value

Giá trị thương hiệu: Ai quyết định và quyết định như thế nào?

Đăng ngày 9 tháng 05 năm 2012

Bài viết sưu tầm

Phần 1: Giới thiệu Trong một chuyến đi trượt tuyết gần đây, một người bạn nói với tôi rằng anh ấy nghĩ marketing là một nghề nghiệp chẳng mấy hay ho. Rõ ràng, tất cả những gì chúng ta cố gắng làm là…