Tiêu điểm

Từ khóa: 'CBBE'
thuonghieu

Đi tìm viên đạn bạc

Đăng ngày 26 tháng 09 năm 2012

Bài viết sưu tầm

Khái niệm Giá trị thương hiệu dựa trên Khách hàng (Consumer Based Brand Equity— CBBE) của chuyên gia thương hiệu Kevin Lane Keller mang đến một khung tham chiếu để giải thích mối liên hệ giữa các phương pháp đo lường…