Tiêu điểm

Từ khóa: 'biện chứng'

Hãy biết hoài nghi tất cả

Đăng ngày 30 tháng 06 năm 2014

Truyền thông Thương hiệu

Con gái: Câu châm ngôn ba thích nhất là gì? Karl Marx: Hãy biết hoài nghi tất cả Thông điệp Marx muốn gửi con gái: con hãy biết lắng nghe không chỉ bằng sự cầu thị của con tim mà cả bằng sự sáng suốt khôn ngoan…