Tiêu điểm

Từ khóa: 'bán lẻ'
What's Trending in the Retail Industry in 2013

Những xu hướng trên thị trường bán lẻ 2013

Đăng ngày 24 tháng 04 năm 2013

Bài viết sưu tầm

Mua sắm qua truyền thông Khi trào lưu kỹ thuật số phát triển, các nhà bán lẻ tìm kiếm thêm nhiều cách thức giúp người tiêu dùng mua sắm. “Mua sắm qua truyền thông”, những video hoặc ấn phẩm khuyến khích…