Tiêu điểm

Từ khóa: 'Asin'
troy

Gót chân Asin và mũi tên của hoàng tử Paris

Đăng ngày 16 tháng 04 năm 2015

Chiến lược Khác biệt hóa Thương hiệu

Trong thần thoại Hy Lạp, Asin (Achilles) là chiến binh vĩ đại nhất. Nữ thần Thetis – mẹ của Asin đã dốc ngược người cậu bé, hai tay giữ bằng gót chân, rồi nhúng cả người cậu vào nước sông Styx. Nhờ vậy…