Tiêu điểm

Từ khóa: 'Ấn tượng'

Quảng cáo và Nghệ thuật tạo ấn tượng

Đăng ngày 6 tháng 03 năm 2013

Bài viết sưu tầm

Cứ nhắc đến “thông điệp quảng cáo” lại khiến tôi rùng mình. Hai chữ “thông điệp” dường như hàm ý quảng cáo là nhằm truyền tải một thông tin cụ thể hoặc một lý lẽ nào đó. Những không phải tất…

Tài liệu truyền thông của bạn có tạo được ấn tượng đúng cho thương hiệu?

Đăng ngày 1 tháng 10 năm 2012

Các Bài viết khác về Xây dựng Thương hiệu, Truyền thông Thương hiệu

Giờ đây chúng ta có thể tập trung tìm hiểu tiêu chí cuối cùng trong ba tiêu chí mà một tài liệu truyền thông market­ing hiệu quả cần phải đáp ứng được—đó là, “Tài liệu truyền thông marketing của bạn…

Ba tiêu chí sáng tạo chính cho 
hoạt động truyền thông marketing mang tính chiến thuật

Đăng ngày 13 tháng 08 năm 2012

Các Bài viết khác về Xây dựng Thương hiệu

Trong các bài viết trước, tôi đã vạch ra các bước trong quá trình phát triển hệ thống bản sắc nhận diện thương hiệu mang tính chiến lược lâu dài. Như đã trình bày, một hệ thống bản sắc nhận diện hiệu…

Giới thiệu hệ thống bản sắc nhận diện thương hiệu mới

Đăng ngày 17 tháng 04 năm 2012

Các Bài viết khác về Xây dựng Thương hiệu

Xét trên nhiều khía cạnh, việc thiết lập một hệ thống bản sắc nhận diện thương hiệu mang tính chiến lược cũng giống như xây dựng các giá trị tài sản khác để chuẩn bị cho tương lai của doanh nghiệp.…