Tiêu điểm

Hệ thống Nhận diện Thương hiệu
Category title
hông thường mẫu logo được kết hợp giữa tên thương hiệu với một biểu tượng riêng, chẳng hạn như logo DongA®Bank hay BiscaFun®, hoặc súc tích hơn là khi các chữ cái tên thương hiệu được thiết kế độc đáo, hoặc được tích hợp với một biểu tượng độc đáo, ví dụ như logo của VinaSoy® và Archetype®. Cả hai dạng logo này đều sẽ đạt được hiệu quả cao nhất khi mẫu thiết kế phát triển từ những nét đặc tính cảm xúc đã thiết lập trước đó và thể hiện thông qua một hình ảnh giàu ý nghĩa ẩn dụ, chẳng hạn như mặt trời trong logo DongA® và chiếc lá trong logo VinaSoy®; hoặc thông qua các hình trừu tượng song vẫn gợi lên những nét đặc tính cảm xúc, chẳng hạn như mẫu logo BiscaFun® và Archetype®. Tất cả đều là những dự án nhận diện thương hiệu mà Richard Moore Associates đã thực hiện.

Những yêu cầu truyền thông để sáng tạo mẫu logo hiệu quả

Đăng ngày 23 tháng 10 năm 2011

Hệ thống Nhận diện Thương hiệu

Trong bài viết lần trước, chúng ta đã đề cập đến một số yêu cầu mang tính kỹ thuật liên quan đến việc sáng tạo mẫu logo. Giờ chúng ta sẽ đề cập đến phần khó hơn, đó là sáng tạo các yếu tố hình…

vietinbank2

Phát triển tên thương hiệu sao cho hiệu quả

Đăng ngày 17 tháng 10 năm 2011

Hệ thống Nhận diện Thương hiệu

Hầu hết các bậc cha mẹ đều cân nhắc kỹ lưỡng việc đặt tên cho con cái bởi chúng ta tin rằng tên gọi có ảnh hưởng nhất định đến tính cách của con trẻ. Tương tự như vậy, tên gọi mà bạn lựa chọn…

logo post image

Những yêu cầu kỹ thuật để sáng tạo mẫu logo hiệu quả

Đăng ngày 16 tháng 10 năm 2011

Hệ thống Nhận diện Thương hiệu

Mẫu logo của doanh nghiệp thường được xem là yếu tố thể hiện hình ảnh quan trọng nhất của thương hiệu. Trên thực tế, xét tổng thể một hệ thống bản sắc nhận diện thương hiệu, mẫu logo chỉ là một…